Thursday, February 09, 2012

Doa pada hari Jumaat

KONGSIKAN!

Doa pada hari Jumaat

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Ya Allah, sampaikan selawat kepada Rasulullah SAW dan Keluarganya serta Sahabat Sahabat Baginda.
Segala puji bagi Allah, Yang Awal sebelum penciptaan dan penghidupan,Yang Akhir setelah punah semua,Yang Maha Tahu,Yang Tak Melupakan orang yang mengingatNya,
Yang Tidak Merugikan orang yang mensyukuriNya, Yang Tidak Mengecewakan orang yang memohon padaNya, Yang Tidak Memutuskan harap orang yang mengharapNya.
Ya Allah Aku mintakan kesaksianMu dan cukuplah Engkau sebagai saksi, Aku mintakan kesaksian seluruh malaikat-Mu penghuni langit-Mu dan pemikul arasy-Mu serta yang Kau bangkitkan sebagai nabi dan rasul-Mu dan yang Kau ciptakan dari berbagai makhluk-Mu,
Aku bersaksi, sesungguhnya Engkau Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau, Tunggal Tak Berserikat dan Tak Bertara, Firman-Mu tak berubah tak berganti dan sesungguhnya Muhammad SAW hamba-Mu dan Rasul-Mu, ia penuhi apa yang Kau bebankan padanya untuk semua hamba, ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya, ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati, ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya.
Ya Allah Teguhkan aku pada agama-Mu selama Kau hidupkan aku, Janganlah gelincirkan hatiku setelah Engkau tunjuki aku, Kaurniakan padaku rakhmat dari sisiMu, Sungguh, Engkaulah Maha Pemberi.
Sampaikan Selawat kepada Muhammad SAW dan keluarga Serta Sahabat Sahabat Baginda.
Jadikanlah aku dari pengikut dan golongannya.
Kumpulkan aku pada kelompoknya.
Bimbinglah aku untuk melaksanakan kewajiban Jum’at, yang Kau wajibkan atasku untuk aku taati dan Kau bagikan kurnia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Gagah dan Maha Bijaksana
Ameen Ya Rabbal Alamin.

No comments:

Post a Comment