Sunday, June 17, 2012

hehe...

Lelaki Inggeris bertanya: "Kenapa
dalam Islam wanita tidak boleh
berjabat tangan dengan lelaki?"
Lelaki muslim menjawab: "Boleh
kamu berjabat tangan dengan
Ratu Elizabeth?
Lelaki inggris menjawab: "Oh
tentu tidak ! Cuma orang-orang
tertentu saja yang boleh berjabat
tangan dengan ratu."
Lelaki muslim tersenyum &
berkata:" Wanita-wanita dari
golongan kami adalah para ratu,
& ratu tidak boleh berjabat
tangan dengan lelaki
sembarangan (yang bukan
muhrimnya)